De inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, is eigendom van Advandria en wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die door de toepasselijke wetgeving worden erkend. Zonder voorafgaande toestemming van Advandria is het niet toegestaan om de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren of beschikbaar te stellen.

Advandria heeft de informatie en afbeeldingen op deze website met grote zorg geplaatst, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. We streven ernaar om de website voortdurend te onderhouden en bij te werken, maar kunnen niet garanderen dat de inhoud van deze website altijd actueel is.

De informatie op deze website kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Advandria op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

Advandria aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Advandria de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Voor eventuele vragen over deze disclaimer kun je contact opnemen via het contactformulier of een e-mail sturen naar info@advandria.com.